Jazyk

Že Korsičané ve vnitrozemí francouzského ostrova nehovoří francouzsky, není vůbec nic divného. Po staletí se tu totiž mluví korsicky. Během dlouhé nadvlády Římanů se na Korsice rozšířila latina a udržela se jako hovorový jazyk mnohem déle než v Itálii. Neovlivnilo ji ani pět set let trvající barbarské a saracénské nadvládí. Když se v 11. století zmocnily ostrova Pisa a Janov, nalezly zde jazyk, který se vyvíjel z latiny zcela souběžně vedle italštiny. Považuje se proto korsičtina za dialekt latinský, nikoli italský. Plných 60% korsických slov má základ v latině. Úřední jazyk na Korsice je francouzština.