Východní pobřeží – vykopávky Aléria

CERVIONE

Obec leží na okraji oblasti La Castagnicca ve výši 326 m n.m.
V obci je bývalá katedrála sv.Erasma, etnografické muzeum, ale poblíž se nachází:
Chapelle Ste-Christine (kaple sv.Kristiny), tam a zpět cca ¾ hod.
Tato malá románská stavba se dvěma apsidami z r. 1473, pozoruhodná svými freskami. V levé je trůnící Kristus obklopený P.Marii a sv. Kristinou, v patách s klečícím mnichem (pravděpodobně donátorem). V pravé je Kristus obklopený symboly evangelistů. Na vítězném oblouku je „Ukřižování“. Loď pochází z 9.stol.. Kaple byla rozšířena v 15.stol., pravděpodobně po částečném ubourání. Zdvojení apsid je možno vysvětlit nejspíš patronaci sv. Kristiny a sv. Hippolyta.

ALÉRIA

Antické hlavní město Korsiky. Počátky osídlení někdy 2,5 tisíce let před n.l. V 6.století n.l. sem přišli Řekové z města Fokia v Malé Asii, kteří předtím založili také Marseille. V r. 259 před n.l. sem přišli Římané, vyhnali Kartagince, kteří se tu usadili 21 lety předtím. Po odchodu Římanů obyvatelstvo, prchající před nájezdy barbarů, opustilo rovinu Aporie a odešlo do hor.
Pamětihodnosti:
Fort de Matra (pevnost Matra) – byla vybudovány Janovany koncem 15.stol. na již opevněném místě. Byla mnohokrát přestavována. V přízemí se v současnosti nachází:
Musée Jérôme Carcopino (muzeum J.Carcopina) – korsického historika. Jsou zde předměty, nalezené při zdejších vykopávkách: bronzové, skleněné a vzácná sbírka keramiky, dokládající čilý obchodní ruch města.
La ville antique (antické město). Vykopávky odhalily fórum a hlavní památky římského města:
Forum (fórum)
Temple (chrám)
Capitole (kapitol)
Balneum (lázně)
Église St-Marcel (kostel sv.Marcela).
Na vykopávkami odhalená místa byla zpět nasázena středozemní vegetace (borovice, cypřiše).