Prohlídka Ajaccia a výlet do oblasti okolo Bastelica

AJACCIO

Pamětihodnosti:
Citadelle (citadela) – nenavštěvuje se. Z mola pod ní, dlouhého 200 m a zvaného Jetée de la citadelle, je pěkný výhled na záliv.
Musée du Capitellu (muzeum) – ve třech, po sobě jdoucích sálech, jsou k vidění předměty, nádobí a obrazy, patřící staré rodině, sbírající je již od 18.stol. (např. pozlacený servis patřící Napoleonovi a dvě malby Rafaelových žáků.
Église St-Érasme (kostel sv.Erasma) – bývalá kaple jezuitské koleje z r.1617. Po vypovězení jezuitů, kaple královské koleje. Za revoluce uzavřena. V r.1815 přiřčena sv. Erasmovi, patronu námořníků a znovuvysvěcena. V interiéru je mnoho maket lodí, tři kříže pro nošení na procesích a socha sv. Erasma s andělíčky a soubor pluviálů a dalmatik.
Cathédrale (katedrála) budovaná v l. 1582-1593 místo bývalého kostela sv.Kříže v renesančním stylu. Architekt Giacomo della Porta byl zde nucen na přání biskupa zmenšit rozměry budovy, zmínka o tom je uvedena na desce vedle vchodu. Byl zde křtěn dvouletý Napoleon v křtitelnici vpravo od vchodu. Bronzová „koruna“ nad mramorovou křtitelnicí pochází z r.1900. 1.pilastr vlevo nese desku, kde jsou uvedena poslední slova Napoleona před smrtí na sv. Heleně 29.4. 1821: „Jestli vyhostí z Paříže mou mrtvolu, jako vyhostili mou osobu, přeji si aby mne pochovali vedle mých předků v katedrále v Ajacciu, na Korsice“. Hrobka rodiny Bonaparte se vskutku nacházela v katedrále v Ajacciu před tím, než byla vybudována v r. 1855 císařská kaple.
Procházíme-li lodí polevé straně, přijdeme nejdříve ke kapli ze 16.stol. od Pierre-Paul d‘Ornana, s plátnem Delacroix : P.Marie Nejsvětějšího srdce. Ve druhé kapli, zasvěcené P.Marii Milosrdenství, patronce Ajaccia, je její impozantní mramorová socha z 18.stol. V poslední kapli – P.Marie Růžencové, jejíchž 15 obrázků ze 17.stol. znázorňuje mystéria. Tři sošky z polychromovaného dřeva znázorňují sv.Dominika, P.Marii s dítětem a sv.Rozalii z Limy. Hlavní monumentální oltář z bílého mramoru se čtyřmi kroucenými sloupy z černého mramoru byl v r. 1811 věnován kostelu sestrou Napoleona Elisou, kněžnou z Luccy a Piombina. V kapli vpravo od chóru je článkovaný krucifix. Nad falešným transeptem je iluzivně vymalovaná kopule. Všimněte si vpravo krásné P.Marie z bílého mramoru z 18.stol. pod nebesy z elegantních drapérií a kazatelny ve formě kalichu u čtyřhranného pilíře lodi.
V ulici „rue Notre-Dame“ č.3 je dlouhá strohá fasáda paláce l’Hôtel Cuneo d‘Ornano – všimněte si portálu s opěrami a mramorovým překladem, nad nímž je kartuš s korunou, ve které jsou znaky rodiny d’Ornano. Dát se vlevo ul. Římského krále „rue du Roi-de-Rome“, potom vpravo ul. sv.Karla „rue St-Charles“, přijdeme k:
Mason Bonaparte (rodný dům Napoleona) – stojí na nám. „Place Leticia“ se sochou římského krále jako dítěte od E.J.Veziena z r. 1936. Protože předpokládám, že ho spolu navštívíme, nebudu se zde rozepisovat, co se událo ve které místnosti a v kterém rohu ten který kus nábytku stojí.
Vrátíme se do ul. St-Charles a budeme jí pokračovat až do ul. „rue Bonaparte“, bývalé „carrughju drittu“ janovského města, kterou obývali obchodníci a která dělila staré město na část boháčů na jihu a chudých na severu. Zastavíme u č.15 před domem l’Hôtel Pozzo di Borgo, zařízeném jako italský palác s ozdobou oken iluzorní okrovou barvou, V přízemí mramorový monumentální portál, se štítem se znaky, spočívajícím na dvou sloupech dáva stavbě slavnostní ráz.
Nám. maršála Foche – „Place Maréchal Foch“ – toto malé čtyřhranné nám. s palmami a restauracemi stojí se nachází proti přístavu. Před č. 7-10 avenue Serafini stojí v nice malá socha „statue de la Madonuccia“, nebo také P.Maria Milosrdenství „N.D.de la Miséricorde“. Chrání město od r. 1656. Napoleonova socha z bílého mramoru jako Prvního konsula „Bonaparte Premier Consul“ od Labourera, stojí na Kašně čtyř lvů „Fontaine des Quatre Lions“ od místního sochaře a malíře Maglioliho. Naproti je radnice -
Hôtel de ville, ve které se nachází Musée napoléonien (Napoleonské muzeum). Ve velkém salonu „Grand salon“ jsou vystaveny vzpomínky na Napoleona a jeho příbuzné a na stropě visí křišťálový lustr, dar ČSSR v r.1969 k 200.výročí narození Napoleona. V Medailovém sále „Sale des médailles“ je sbírka mincí a medailí ze zlata, stříbra bronzu z let 1797 – 1876, které Napoleon a jeho příbuzní věnovali městu, + další sbírky.
Z nám. maršála Foche pokračujeme vpravo ul. „rue Cardinal-Fesch“, bývalou ul. „Borgo“. U č. 27 je fasáda tvořena dvěma patry obloukových galerií.
Chapelle imperiále (císařská kaple) – nechal ji vybudovat Napoleon III. V r. 1857. Je renesanční, s iluzorní malbou kopule od architekta Jerôme Maglioliho. Vitráže nesou znaky kardinála Fesche. Na hlavním oltáři je koptský Kristus, dar Napoleona matce. V kryptě jsou uložení členové rodiny Bonaparte.
Musée Fesch (muzeum Fesch) – je to spíše obrazová galerie, instalovaná v paláci Fesch, budovaném od r. 1827. Je zde nejvýznamnější sbírka italského gotického renesančního umění po Louvre. (Boticelli: Madona s girlandami)
Bibliothèque (Knihovna) – nachází se v přízemí paláce Fesch. Založena r.1801 Lucienem Bonapartem (jako tehdejším ministrem vnitra) má nyní okolo 50.000 svazků.
Pokračovat ul. Kardinála Fesche. Zahnout vlevo do ul. Tří Marií „rue des Trois-Marie a jít dále dolů třídou „cours Napoleon“, hlavní obchodní tepnou. V hale Préfecture (prefektury) je římský sarkofág z 3.stol. n.l.. Na nám. gen. De Gaula – „place Général-de-Gaule“ je spojením mezi starými čtvrtěmi a novou výstavbou. Je to bývalé Diamantové nám. „place du Diamant“ a v jeho středu stojí slavnostní bronzový pomník Napoleona jako římského císaře s jeho čtyřmi bratry od architekta Violet-le-Duca. Z teras nám. je výhled na záliv.
Dále půjdeme po třídě „Cours Grandval“ a vpravo ul. „rue Maréchal d‘Ornano k:
Musée „A Bandera“ (muzeum) – historické muzeum – od prehistorie do konce 2.světové války.
Budeme-li pokračovat po třídě „Cours Grandval“, uvidíme vpravo budovu Korsického Územního Shromáždění „Assamblé de Corse“. Dojdeme-li až ke Slavkovskému nám. „Place d‘Austerlitz“, bývalému nám. „U Casone“, uvidíme další monumentální pomník Napoleona I. jako císaře. Před ním jsou dva orli a stéla s nápisem, připomínajícím jeho vítězství a velké dílo. Pomník je kopie sochy malého kaprála „Petit Caporal“ z Jižní galerie „Galerie du Midi“ Invalidovny v Paříži.

OKOLÍ MĚSTA

Pointe de la Parata (mys Parata). Stojí tu janovská věž, procházka na špici útesů tam i zpět cca ½ hod. poskytne nádherný výhled na protilehlé Îles Sanguinaires. Doporučuje se navštívit navečer, při západu slunce, kdy ostrůvky dostanou krásné zabarvení.

OKOLÍ OBCE BASTELICA

Cascade de Sant’Alberto (vodopád) – tam a zpět cca ¼ hod. od mostu v zatáčce pěšinou po pravém břehu potoka.
Pont génois de Zipitolli (janovský most) – tam a zpět cca ¼ hod.
Sestoupit cestou vlevo od silnice. Nejlepší pohled na most je z druhého břehu, nutno přejít most, pokračovat po pěšině asi 30 m pak vlevo sejít na břeh říčky Ése.
Route panoramique du plateau d’Ése (vyhlídková silnice na planinu Ése), kde je lyžařské středisko. Odtud dle času a počasí výlet – procházka č.19 - z knížky „Nejkrásnější turistické trasy“ Salaše Pozzi – asi 4 hod celkem.
Dovolí-li čas a silnice, vracet bychom se mohli přes: Gorges du Prunelli (soutěska Prunelli).