přejezd na západní pobřeží

Le SARTENAIS

Tato oblast je obzvláště bohatá na megalitické památky – dolomeny, menhiry. Pokud silnice dovolí, budeme se snažit k některým z megalitů Cauria - les mégalithes de Cauria - přiblížit.

SARTENE

Pamětihodnosti:

LA VIEILLE VILLE (Staré město)

Place de la Liberation (nám.Osvobození) – stíněné palmami a jilmy.
Église Ste-Marie (kostel P.Marie) – postavený ze žulového zdiva, s třípodlažní zvonicí. V interiéru nalevo od vchodu visí na zdi dubový kříž, nošený na Velký pátek červeným poutníkem. V chóru je jeden z barokních oltářů z polychromovaného mramoru, přivezený v 17.stol. z Ligurie a Toskánska, nad ním visí Kristus.
Hôtel de ville (radnice) je v budově bývalého paláce janovských guvernérů, jehož zaklenutý průchod spojuje nám. Osvobození s nám. Maggiu ve starém městě. Hlavní fasáda je zdobena vytesanými znaky města. Schodiště vlevo od kostela vede přímo do svatebních sálů, v nichž visí několik pláten neznámých mistrů ze 17. a 18.stol.
Quartier de Santa Anna (čtvrť Santa Anna) – dostaneme se tam právě tím výše zmíněným průchodem z radnice. Čtvrť si uchovala středověký vzhled. Asi 100 m od radnice, jdeme-li dolů uličkou vlevo, uvidíme vpravo strážní věžičku ze 16.stol., vzácnou stopu po opevnění, které kdysi bylo kolem města. Na malém náměstíčku - place Maggiu, se otevírá průchod Bradi - passage de Bradi, mimořádně úzká, která vede na nám. place Angelo-Maria-Chiappe, odkud je pěkný výhled do kraje. Ulice – rue des Frères-Bartholi, slepá, je také velmi zvláštní, se svými úzkými průchody se schodišti, které se objevují po obou stranách. Ulice – rue Caramama klesá až k nám. Chiappe, náměstíčko place Maggiore, slepá ulička - impasse Carababa, jakož i Klenbová ulice – rue des Voûtes okouzlí návštěvníky.
Musée de Préhistoire corse muzeum korsické prehistorie je umístěno v bývalém vězení z r.1843. Jsou v něm vystaveny nálezy z vykopávek na ostrově od 7.tisíciletí před n.l. po 16.stol.

OKOLÍ MĚSTA

Spin‘a Cavallu (nebo Cavaddu) – most zv. Koňský hřbet – je nejznámějším z řady janovských mostů budovaných od 14.stol., nebo také od pisánské éry. Jsou charakterizovány jedním obloukem a úzkou vozovkou s velkou dlažbou.
Pokud by byl čas a dalo se dojet busem k Belvedère de Campomoro, byla by tu možná procházka k:
Pointe de Campomoro, kde je janovská věž a krásně mořem vytvarované skály zv.“Taffoni“.

FILITOSA – site archéologique

Při vchodu se nachází muzeum, které se navštěvuje při návratu. V plenéru se nachází opidum a mnoho menhirů, sochařsky opracovaných, které se jmenují např. Filitosa V, Filitosa VI.

CARGESE

Byla zde kolonie Řeků, kteří uprchli před Turky v r. 1670.

Pamětihodnosti:
Église latine (katolický kostel), malá budova se čtyřhrannou zvonicí byla zde vybudována v 19.stol. pro potřebu katolických věřících. Z terasy kostela výhled na záliv.
Église grecque (řecký kostel) naproti katolickému kostelu stojí ortodoxní kostel, postavený v letech 1852 – 1870. V interiéru je ikonostas z r. 1886. Mezi ikonami, dovezenými prvními osadníky si povšimnout na ikonostasu vlevo okřídleného sv.Jana Křtitele ze 16.stol., vpravo tři hierarchy Basila, Řehoře a Jana Křtitele. Pod vstupní tribunou je „Ukládání do hrobu“, malba na dřevě ze 13.stol., představující pohřbívání Krista. Poslední ikonostas napravo od hlavního oltáře znázorňuje na jedné ikoně P.Marii v nebi s Ježíškem, obklopené andělíčky a dvěma svatými: sv.Mikulášem z Myry a sv.Spiridionem, patronem kostela. Od kostela opět výhled.