Přejezd na východní pobřeží (údolím podél železnice)

BOCOGNANO A OKOLÍ

Cascade du Voile de la Mariée (vodopád Závoj nevěsty) – cca ½ hod. tam a zpět. Za silničním mostem přes potok jít vpravo po pěšině, která jde k potoku, potom jít podél něj asi 10 min. Výškový rozdíl hladin cca 150 m.
Městečko samo leží v nadmořské výšce 640 m v údolí říčky Gravona. Pamětihodností je zde stoleté nádraží, které si uchovalo ráz, který už v kontinentální Francii vymizel. Nebo oblázková fontána – fontaine de galets z r. 1883 u pošty. Z terasy kaple se zvonicí výhled na vrchol Monte d’Oro. Jinak bylo v 19.stol. známé jako rodiště pověstných banditů – bratrů Bonelliových, přezdívaných Bellacoscia, kteří po 44 let vládli okolí a unikali s pomocí obyvatelstva. Antonín se později, jako 75-letý, slavnostně vydal spravedlnosti na nádraží ve Vivazzoně. Zemřel o 20 let později v rodné vsi.

VIVAZZONA A OKOLÍ

Cascades des Anglais (vodopády Angličanů) cca ½ hod. tam a zpět
Městečko samo leží v centru Forêt de Vivazzona – (lesa) pod vrcholem Monte d’Oro. Nádraží je ve výši 910 m n.m. a po něm směrem do Corte následuje tunel dlouhý 4 km.

VIVARIO A OKOLÍ

Městečko leží v nadmořské výšce 650 m v kaštanových hájích a vévodí nad soutěskou říčky Vecchio.
Pamětihodnosti:
Fontaine (fontána) na centrálním nám. se sochou Diany.
Fort de Pasciolo (pevnost Pasciolo) cca ½ hod. tam a zpět. Leží jižně od Vivaria. Od zřícenin pevnosti (postavena v r. 1770 Francouzi) je fantastický výhled na soutěsku, na dně které hluboko teče potok. Je vidět jakési hrdlo, nazývané „most divocha“, přes který začátkem 19.stol. přeskočil muž na útěku.
Double pont du Vecchio (dvojitý most přes Vecchio) – asi 4,5 km od městečka. Spodní silniční, byl postaven v létech 1825-1827. Horní na vysokých pilířích – 96 m – železniční, postavil Gustav Eiffel kolem r.1888. Železniční trať Ajaccio- Bastia byla kompletně dostavena a dána do provozu v r. 1894. V průměru přes něj denně přejíždí osm souprav.

VENACO A OKOLÍ

Leží uprostřed kaštanových hájů, ve výši 600 m n.m. Je známé výrobou ovčího sýra stejného jména. Koncem května se zde koná veletrh sýrů.
Z terasy barokního kostela je výhled na údolí Tavignana a dalšími směry.
Col de Bellagranajo (sedlo Bellagranajo) – cca po 2,5 km odbočka k vyhlídkovému místu na město a do okolí, vzdálenému cca 500 m od hlavní silnice po sjízdné cestě (ale asi ne pro busy).
Pont génois d‘Altiani (janovský most u obce Altiani) – tento most o třech obloucích byl vybudován koncem 17.stol. a rozšířen francouzskými inženýry v 19.stol. Má klasický tvar oslího hřbetu a na levém břehu zasahuje do apsidy skromné kapličky z 10.stol., zasvěcené sv.Janu Křtiteli.