Col de Bavella, Pianu di Levie

ZONZA

Městečko postavené na terasách ve výšce 784 m n.m. Je odtud výhled na špičky masívu Bavella.

L‘ALTA ROCCA

Je hornatá oblast na východ od městečka Propriano směrem k masívu Bavella. Je zde zachováno mnoho prehistorických památek. Hlavním městem provincie je:

LEVIE

Leží na žulové planině v nadmořské výšce cca 800-900 m. Nachází se zde muzeum oblasti Alta Rocca, které spolu s návštěvou prehistorického místo Pianu di Levie – Castellu di Cucuruzzu podává kompletní
informace o kultuře před-neolitické, neolitické, v době bronzové a železné, které se zde vyskytovaly od 7. tisíciletí před n.l. do středověku.

PIANU DI LEVIE

Nacházejí se zde archeologická místa Cucuruzzu a Capula.
Castellu di Cucuruzzu (pevnost Cucuruzzu) – monumentální komplex z doby bronzové (cca 2.tisíciletí před n.l.), definitivně opuštěný koncem 3.tisíciletí před n.l.. Zahrnuje pevnost, částečně z kyklopského zdiva, částečně ve skále, kruhový objekt neznámého určení položený výše, a obydlí.
Capula – na tomto kulatém kopci najdeme středověké zříceniny ve třech úrovních. Místo bylo osídleno
již od doby bronzové. Pevnost byla zničena během bratrovražedných válek v r. 1259. Od hlavní obranné věže je nádherný rozhled na planinu. Při východu jsou zbytky bývalé románské kaple z 13.stol. Vedle stojí kaple sv. Vavřince chapelle St-Laurent, vybudovaná začátkem 20.stol. z materiálu původní kaple, proto má středověkou patinu. Cestou k parkovišti (nejspíš jen osobních aut) možno obdivovat středověkou dlažbu zv. „chiappi di San Lorenzu“.

CARBINI

Pokud silnice dovolí, uděláme odbočku do této vesnice s kostelem sv. Jana - église San Giovanni, jehož vedle samostatně stojící románská zvonice je považována za nejstarší na ostrově. Kostel pochází z konce 11.stol., z doby počátků pisánského románského stylu na ostrově. Mezi kostelem a zvonicí byly nalezeny zbytky ještě staršího kostela San Quilico.

AIGUILLES DE BAVELLA (skalní špičky Bavella)

Nebo také „vidličky“ Bavelly. Busem se vyjede do sedla Col de Bavella, odkud je možno podniknout, v případě, že není mlha, několik kratších pěších túr. Sedlo je ve výšce 1218 m. Stojí tu socha P.Marie Sněžné. Pokud bude počasí příznivé, můžeme si vybrat z výletů podle průvodce Michelin:
Promenade de la chapelle (procházka ke kapličce P.Marie tam a zpět asi na ½ hod.)
Promenade de la Pianona (procházka tam a zpět cca na 1 a ½ hod.)
Trou de la Bombe (procházka k „díře po bombě“ –přírodní skalní útvar, tam a zpět cca na 1 a ½ hod.
Cascade de Pisci di Gallo (vodopád „čůrající kohoutek“ – procházka cca na 1 a ¼ hod.)